Bảng giá tên miền

Tên miền Lệ phí đăng ký Phí duy trì/năm Quản trị tên miền năm đầu Quản trị tên miền năm tiếp theo Tổng tiền năm đầu Tổng tiền năm tiếp theo
  (1) (2) (3) (4) = (1+2+3) + (3*10%) = (2+4) + (4*10%)
.vn 100.000 đ 350.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 670.000 đ 450.000đ 460.000 đ
.com.vn 100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 570.000 đ 350.000đ 360.000 đ
.net.vn/.ai.vn/.biz.vn(*1) 100.000 đ 250.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 570.000 đ 350.000đ 360.000 đ
.edu.vn/.gov.vn/.org.vn/.ac.vn/

.health.vn/.int.vn/tên miền theo địa giới hành chính

50.000 đ 100.000 đ 200.000 đ 100.000 đ 370.000 đ 150.000đ 210.000 đ
.info.vn/ .pro.vn/.id.vn(*2) 10.000 đ 50.000 đ 100.000 đ 50.000 đ 170.000 đ 60.000đ 105.000 đ
.io.vn/ .name.vn 10.000 đ 20.000 đ 40.000 đ 20.000 đ 74.000 đ 30.000đ 42.000 đ
Tên miền tiếng Việt 10.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 20.000 đ 52.000 đ 30.000đ 42.000 đ
Loại tên miền Phí cài đặt Phí đăng ký mới Phí duy trì hàng năm Transfer về Lanh Đồng
.com Miễn phí 310.000 399.000 399.000
.net Miễn phí 350.000 439.000 439.000
.org Miễn phí 350.000 350.000 350.000
.info Miễn phí 560.000 560.000 560.000
.id Miễn phí 550.000 550.000 550.000
.biz Miễn phí 470.000 470.000 470.000
.asia Miễn phí 63.000 405.000 405.000
.us Miễn phí 320.000 320.000 320.000
.ws Miễn phí 470.000 860.000 860.000
.me Miễn phí 685.000 685.000 685.000
.mobi Miễn phí 890.000 890.000 890.000
.pro Miễn phí 640.000 640.000 640.000
.top Miễn phí 79.000 175.000 175.000
.xyz Miễn phí 63.000 420.000 420.000
.host Miễn phí 2.280.000 2.280.000 2.280.000
.site Miễn phí 1.180.000 1.180.000 1.180.000
.tech Miễn phí 1.750.000 1.750.000 1.750.000
.website Miễn phí 950.000 950.000 950.000
.vip Miễn phí 640.000 640.000 640.000
.live Miễn phí 95.000 925.000 925.000
.cloud  Miễn phí 49.000 640.000 640.000
.online Miễn phí 1.180.000 1.180.000 1.180.000
.space Miễn phí 950.000 950.000 950.000
.fun Miễn phí 1.180.000 1.180.000 1.180.000
.bid Miễn phí 845.000 845.000 845.000
.design Miễn phí 1.560.000 1.560.000 1.560.000
.shop Miễn phí 49.000 955.000 955.000 

Tại Sao Nên Đăng Ký Tên Miền Tại Lanh Đồng?