Thành viên trong team chúng tôi

Lanh Đồng
CEO / Founder

Long Trần
CTO